Arvot

TOLLIWOOD Oy pyrkii tuotannossaan ja kaikessa muussakin toiminnassaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviin periaatteisiin. Kaikki raaka-aine tulee Suomesta, pääasiassa oman alueemme sertifioiduilta sahoilta, jotka ovat tarkkoja puun alkuperästä eivätkä osta puuta suojeluohjelmiin kuuluvilta alueilta. Ne myös pyrkivät toiminnassaan suosimaan metsäluonnon monimuotoisuutta, vähentämään energiankulutusta ja pitämään kaikin puolin huolta ympäristöstä.

TOLLIWOOD Oy ja sen johto sitoutuu noudattamaan PEFC-standardia puun hankinnassa ja sen käsittelyssä.

5323-03fi
Sertifiointipäätös 2008-06-05

5506-03fi
Sertifiointipäätös 2008-12-16

PEFC nro 8237-01
Sertifiointipäätös 2014-09-10