Bruk av limtre

TOLLI-limtre for produsenter av tømmerhus
TOLLI-limtre er en viktig del av finsk bygningskonstruksjon. Den slitesterke limstrukturen tåler de krevende forholdene i Finland med varme og fuktige somre og kalde dager på vinteren.

TOLLI-limtre brukes og verdsettes av flere svært anerkjente husprodusenter. Det er garantert å vare i det endelige produktet.

TOLLI-limtre for lekeplasser og hage- og parkanlegninger
Vakre og holdbare terrasser og andre hageanlegg, sammen med sikre trekonstruksjoner som oppfyller de strenge kravene til lekeplasser, er konstruert fra TOLLI-limtre som tåler tøffe værforhold.

TOLLI-limtre til møbelindustrien og annen konstruksjon som involverer snekring
Tolliwood Oy produserer også ekstra tørt limtre for trinnplater, rekkverk og møbelemner.

TOLLI-limtre for trelasthandelen