Produksjon

Furu og gran
De viktigste råvarene for TOLLI-produkter er finsk furu og gran. Limtre produseres også av ThermoWood-materiale.

Fleksibel produksjon
Spesialstolper og -stokker er svært godt egnet for fleksibel produksjon. Hvis du f.eks. trenger en mast til seilskipet ditt, vi vil lage solide og pålitelige emner for deg.

Stabile og jevne forhold
Produksjon av limtre krever stabile og jevne forhold gjennom hele prosessen. Temperatur og fuktighet holdes på et optimalt nivå i alle ledd av limprosessen, og det er nok plass i fabrikken vår til å jevne ut tømmeret og for etterprosessen med herding av de endelige limtreproduktene.

Lamellene blir høvlet på en effektiv høvellinje, og limet påføres med spredevalse. Limet som brukes i alle TOLLI-produkter er et PU-lim som ikke inneholder formaldehyd eller andre flyktige stoffer. Den laminerte skjøten er fullstendig værbestandig og tåler til og med trykkimpregnering av klasse A. Skjøtenes slitestyrke testes stadig i vårt laboratorium.

Ekstern kvalitetssikring ledes av Inspecta Oy.