Produkter

Laminatstockar

I alla dimensioner: i sågvarulängder eller fingerskarvade (lamellerna har fingerskarvats innan de limmats ihop), krysslimmade även av kundens egna sågvaror

Standarddimensioner för laminatstockar:

93mm x 175mm ( 2 x 50 x 175 )
93mm x 200mm ( 2 x 50 x 200)
118mm x 150mm ( 2 x 63 x 150 )
118mm x 175mm ( 2 x 63 x 175 )
118mm x 200mm ( 2 x 63 x 200)
142mm x 200mm ( 2 x 75 x 200 )
142mm x 225mm ( 2 x 75 x 225 )
174mm x 200mm ( 3 x 63 x 200 )
188mm x 200mm ( 3 x 63 x 200 och 1 x 75 x 200 )
210mm x 225mm ( 3 x 75 x 225 )
210mm x 280mm ( 6 x 75 x 150 )
Stolpar av limträ
Dimensionerna är mellan 68mm x 68mm och 470mm x 470mm

De vanligaste dimensionerna för stolpar av limträ:

90mm x 90mm
115mm x 115mm
140mm x 140mm
längderna 3 m och 6 m
Pelare av limträ
dimensionerna måttbeställs
kantiga
runda
formgivna
Limträ för svarvning
dimensionerna måttbeställs
Specialprodukter av limträ
plankor för trappor
profilhyvlat limträ