Produktion

Furu och gran
Inhemsk furu och gran utgör de huvudsakliga råvarorna i TOLLIs produkter. Limträ tillverkas även av värmebehandlat trä.

Flexibel produktion
Specialpelare och specialämnen lämpar sig för flexibel produktion. Om du till exempel behöver en mast till segelbåten tillverkar vi ett hållbart ämne för den.

Statiska och stabila förhållanden
Limträproduktionen kräver statiska och stabila förhållanden genom hela processen. Temperaturen och luftfuktigheten är optimala under alla faser av limningsprocessen. Det finns tillräckligt med utrymme på fabriken för utjämning av sågvaror och för efterhärdning av färdigt limträ.
Lamellerna hyvlas på en effektiv hyvellinje och limmet appliceras med en limspridare. I alla TOLLI-produkter används PU-lim. Limmet innehåller inte formaldehyd eller andra flyktiga ämnen. Limfogen är helt väderbeständig och tål även tryckimpregnering enligt klass A. Fogarnas hållbarhet testas kontinuerligt i vårt eget laboratorium.

Den utomstående kvalitetsrevisorn är Inspecta Oy.