Värderingar

TOLLIWOOD Oy följer principerna för ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i sin produktion och sin övriga verksamhet. Alla råvaror kommer från Finland, huvudsakligen från certifierade sågverk i vårt eget närområde, som är noggranna med virkets ursprung och inte köper virke från skyddade områden. I sin verksamhet strävar de efter att främja skogsnaturens mångfald, minska energiförbrukningen och på alla sätt ta hänsyn till miljön.

5323-03fi
Certifieringsbeslut 2008-06-05

5506-03fi
Certifieringsbeslut 2008-12-16