Verdier

I produksjon og alle andre operasjoner legger Tolliwood Oy til grunn prinsipper for økonomisk, sosial og økologisk bærekraft. Alle råvarene våre kommer fra Finland, og de fleste kommer fra sertifiserte sagbruk i nærmiljøet. Alle disse sagbrukene følger svært strenge krav knyttet til opprinnelsen av treet, og de kjøper ikke tre fra områder som er med i bevaringsprogram. De har også som mål å støtte allsidigheten av skogen, redusere energiforbruk og å ta vare på naturen på alle mulige måter.

5323-03fi
Sertifiseringsgodkjennelse 2008-06-05

5506-03fi
Sertifiseringsgodkjennelse 2008-12-16